• Activiteit bijdrage

  HSV Gryphons is door ondersteuning van vele vrijwilligers een bruisende club. Soms is deze ondersteuning in de vorm van een “officiële” taak zoals bestuurs- en commissie verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er ook allerlei andere activiteiten die uitgevoerd worden door vrijwilligers zoals scheidsrechteren, bardienst draaien in het Gryphons clubhuis, onderhoudswerkzaamheden aan de velden, meehelpen bij toernooien etc.

  Elk lid (en of ouders van leden) van de vereniging Gryphons committeert zich jaarlijks tot het ondersteunen van deze vrijwilligers activiteiten. HSV Gryphons gaat ervan uit dat er minimaal 12 uren aan activiteiten uitgevoerd worden. In uitzonderlijke situaties kan het Gryphons bestuur besluiten tot vrijstelling van activiteiten. 

  Ondanks dat de Gryphons club graag heeft dat veel vrijwilligers onze club ondersteunen kunnen we dit niet verplichten. Voor die leden die geen vrijwilligersactiviteiten willen ondernemen zal er een activiteiten bijdrage verschuldigd zijn. Met de gelden van deze bijdragen wordt er voor gezorgd dat de nodige activiteiten voor het draaien van onze club, toch uitgevoerd worden.

  • Activiteit bijdrage bedraagt 100 euro voor leden van 18 jaar en ouder
  • Activiteit bijdrage bedraagt 50 euro voor leden t/m 17 jaar
  • Bij meerdere kinderen t/m 17 jaar uit één gezin is voor deze kinderen slechts 1x de activiteitbijdrage verschuldigd.

   Voor leden van 18 jaar en ouder geldt:

  • Een bedrag van 50 euro wordt in het eerste kwartaal middels een automatische incasso geïncasseerd
  • Een bedrag van 50 euro wordt in het vierde kwartaal middels een automatische incasso geïncasseerd
  • Zodra er min. 12 uur clubdiensten verricht zijn, wordt
   1. de reeds betaalde 50 euro terug betaald
   2. de incasso van 50 euro van het vierde kwartaal niet uitgevoerd

  Voor leden t/m 17 jaar geldt:

  • Een bedrag van 50 euro wordt in het eerste kwartaal middels een automatische incasso geïncasseerd
  • Zodra er minimaal 12 uur verricht zijn wordt de reeds betaalde 50 euro terug betaald

  Indien de incasso gestorneerd wordt of anderszins niet voldaan wordt, is men uitgesloten van deelname aan de sportieve activiteiten van de vereniging tot het moment dat de betalingsachterstand ingelopen is

  Eventuele vragen of discussie over het aantal uren gaarne overleggen met een van de bestuursleden van de vereniging.

  Voor de volgende leden zal geen activiteiten bijdrage worden geïncasseerd:

  • Kader van teams
  • Commissies en bestuursleden
  • Toernooi organisatoren (mits bekend in het eerste kwartaal)

  De activiteiten te verrichten door leden betreffen met name: 

  • Vervullen van bardienst in het Gryphons clubhuis 
  • Scheidsrechteren bij wedstrijden
  • Plegen van onderhoudswerkzaamheden aan terrein en gebouwen
  • Onderhoud van veld, tribunes en dug-outs;
  • Schoonmaken van clubhuis, kleedkamers en overige ruimten
  • Het structureel trainen (gehele seizoen) en of coachen van een team
  • Meehelpen organiseren van toernooien & sportdagen
  • Overige activiteiten ter beoordeling van het Gryphons bestuur

  Elke ouder/verzorger van een jeugdlid verzorgt bij toerbeurt het vervoer bij uitwedstrijden van het team van hun kind. Dit wordt niet gerekend als een activiteit. 

  De Gryphons leden kunnen o.a. via de volgende wegen zich aanmelden voor activiteiten 

  Nieuw vanaf 2021 - online vastleggen van je uren

  Uiteraard is het belangrijk dat de uren die je in onze club steekt ook goed bijgehouden worden. Daarom hebben we onderstaand formulier in het leven geroepen.

  Het formulier is ook direct op te roepen via https://forms.gle/5Pkm9aTC2ebPaz9v7

  Dank voor jullie inzet, 

  Het Gryphons bestuur

 • Formulier voor het invullen van vrijwilligersuren