• Activiteit bijdrage

  HSV Gryphons is door ondersteuning van vele vrijwilligers een bruisende club. Soms is deze ondersteuning in de vorm van een “officiële” taak zoals bestuurs- en commissie verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er ook allerlei andere activiteiten die uitgevoerd worden door vrijwilligers zoals scheidsrechteren, bardienst draaien in het Gryphons clubhuis, onderhoudswerkzaamheden aan de velden, meehelpen bij toernooien etc.

  Elk lid (en of ouders van leden) van de vereniging Gryphons committeert zich jaarlijks tot het ondersteunen van deze vrijwilligers activiteiten. HSV Gryphons gaat ervan uit dat er minimaal 12 uren aan activiteiten uitgevoerd worden. In uitzonderlijke situaties kan het Gryphons bestuur besluiten tot vrijstelling van activiteiten. 

  Ondanks dat de Gryphons club graag heeft dat veel vrijwilligers onze club ondersteunen kunnen we dit niet verplichten. Voor die leden die geen vrijwilligersactiviteiten willen ondernemen zal er een activiteiten bijdrage verschuldigd zijn. Met de gelden van deze bijdragen wordt er voor gezorgd dat de nodige activiteiten voor het draaien van onze club, toch uitgevoerd worden.

  • Activiteit bijdrage bedraagt 100 euro voor leden.
  • Bij meerdere kinderen t/m 17 jaar uit één gezin is voor deze kinderen slechts 1x de activiteitbijdrage verschuldigd.

   Voor leden geldt:

  • Een bedrag van 50 euro wordt in het eerste kwartaal middels een automatische incasso geïncasseerd
  • Een bedrag van 50 euro wordt in het vierde kwartaal middels een automatische incasso geïncasseerd
  • Zodra er min. 12 uur clubdiensten verricht zijn, wordt
   1. de reeds betaalde 50 euro terug betaald
   2. de incasso van 50 euro van het vierde kwartaal niet uitgevoerd

  Communicatie

  • Gemaakte uren moeten zelf bijgehouden worden in de KNBSB app.
  • Op 1 november wordt bekeken wie wel en wie niet aan de 12 uur norm voldoet.
  • Voor het Bossche Bollen toernooi wordt een reminder uitgestuurd naar iedereen die op dat moment nog geen 12 uur heeft gemaakt, zodat ze daar eventueel nog uren kunnen maken.
  • Coaches, kaderleden, commissieleden en bestuursleden staan in de KNBSB app al op 0 uur en hoeven hun uren dus niet te registreren.

  Indien de incasso gestorneerd wordt of anderszins niet voldaan wordt, is men uitgesloten van deelname aan de sportieve activiteiten van de vereniging tot het moment dat de betalingsachterstand ingelopen is

  Eventuele vragen of discussie over het aantal uren gaarne overleggen met een van de bestuursleden van de vereniging.

  Voor de volgende leden zal geen activiteiten bijdrage worden geïncasseerd:

  • Kader van teams
  • Commissies en bestuursleden
  • Toernooi organisatoren (mits bekend in het eerste kwartaal)

  De activiteiten te verrichten door leden betreffen met name: 

  • Vervullen van bardienst in het Gryphons clubhuis 
  • Scheidsrechteren bij wedstrijden
  • Plegen van onderhoudswerkzaamheden aan terrein en gebouwen
  • Onderhoud van veld, tribunes en dug-outs;
  • Schoonmaken van clubhuis, kleedkamers en overige ruimten
  • Het structureel trainen (gehele seizoen) en of coachen van een team
  • Meehelpen organiseren van toernooien & sportdagen
  • Overige activiteiten ter beoordeling van het Gryphons bestuur

  Elke ouder/verzorger van een jeugdlid verzorgt bij toerbeurt het vervoer bij uitwedstrijden van het team van hun kind. Dit wordt niet gerekend als een activiteit. 

  De Gryphons leden kunnen o.a. via de volgende wegen zich aanmelden voor activiteiten 

  Vrijwilligers beheren via de KNBSB app

  Als vereniging maken we gebruik van de KNBSB app. Daarin is het mogelijk om voor ingestelde diensten jezelf te registreren. In de app kan je dan ook zien hoeveel van de 12 uur je al hebt volgemaakt en of er nog werk aan de winkel is.

  In het seizoen 2022 zijn we hiermee begonnen voor de kantinediensten en nu breiden we het uit naar de volgende evenementen:

  • kantinediensten midweek
  • kantinediensten weekend ochtend en middag
  • vrijwilligerswerk tijdens toernooien
  • scheidsrechters uren (! zie hieronder voor een belangrijke uitleg !)

  In de KNBSB App kan je jezelf registreren als scheidsrechter van een wedstrijd. Dit betekent HELAAS NIET dat je dan ook jezelf registreert voor de scheidsrechter taak als vrijwilliger. Als je je uren wilt vastleggen moet je deze dus OOK bij de vrijwilligerstaken aangeven.

  Een aantal belangrijke tips voor het gebruik van de app:

  • Registreer je dienst vooraf. Achteraf is dit namelijk NIET mogelijk, omdat de dienst dan niet meer actief is!
  • Zet in het vrijwilligersmenu je beschikbaarheid aan. Anders kan het zijn dat je je dienst niet kunt registreren!

  We snappen dat dit vervelend is en hebben dit ook aangegeven bij Sportlink, de beheerder van de app.

  Instructievideo bekijken? Klik hier!