• Activiteit bijdrage


  Zoals bij iedere sportvereniging zijn er diverse activiteiten en werkzaamheden welke uitgevoerd moeten worden om de vereniging draaiende te houden. Al die werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers binnen de vereniging. Denk hierbij aan ‘diensten’ zoals scheidsrechteren, clubhuisdienst, onderhoudswerkzaamheden, werkzaamheden binnen een commissie of het coachen van een team.

  Aan het lidmaatschap van HSV Gryphons is de verplichting verbonden tot het uitvoeren van deze diensten zonder dat daar speciale voorrechten, vergoedingen of anderszins tegenover staan.

  Elk lid van HSV Gryphons verplicht zich per seizoen tot het uitvoeren van minimaal 12 uren aan diensten. In uitzonderlijke situaties kan het Bestuur besluiten tot vrijstelling van deze verplichting.

  Buiten de contributie is men een activiteit bijdrage’ verschuldigd.

  - Activiteit bijdrage bedraagt 100 euro voor leden van 18 jr en ouder
  - Activiteit bijdrage bedraagt 50 euro voor leden t/m 17 jaar

  Bij meerdere kinderen t/m 17 jaar uit één gezin is voor deze kinderen slechts 1x de Activiteitbijdrage verschuldigd.

  Voor leden van 18 jaar en ouder geldt:

  Een bedrag van 50 euro wordt vóór 1 maart middels een automatische incasso geincasseerd. Een bedrag van 50 euro (diensten afkoop) wordt vóór 1 november middels een automatische incasso geincasseerd.

  Zodra er min. 12 uur clubdiensten verricht zijn, wordt
  a. de reeds betaalde 50 euro terug betaald
  b. de incasso van 50 euro van 1 november niet uitgevoerd

  Voor leden t/m 17 jaar geldt:

  Een bedrag van 50 euro wordt vóór 1 maart middels een automatische incasso geincasseerd. Zodra er minimaal 12 uur aan diensten verricht zijn wordt de reeds betaalde 50 euro terug betaald.

  Indien de incasso van 1 maart gestorneerd wordt of anderszins niet voldaan wordt, is men uitgesloten van deelname aan de sportieve activiteiten van de vereniging tot het moment dat de betalingsachterstand ingelopen is.

  De diensten te verrichten door leden en/of door ouders/verzorgers van jeugdleden betreffen met name de volgende werkzaamheden/activiteiten:

  Leden 18 jaar en ouder

  vervullen van clubhuisdiensten: bardienst (afh van leeftijd) en/of keukendienst
  (Maandag t/m vrijdag blok van 4 uur van 19:00 tot 23:00
  Zaterdag en zondag blokken van 4 uur tussen 11:00 en 15:00 of 15:00 - 19:00)

    scheidsrechteren bij jeugd- en seniorenwedstrijden
  (Teams adopteren een lager team en regelen zelf de aanstellingen. Voor een wedstrijd worden 3 diensturen gerekend. Bij een jeugd wedstrijd is er maximaal 1 scheidsrechter, bij senioren wedstrijd maximaal 2 scheidsrechters)
    plegen van onderhoudswerkzaamheden aan terrein en gebouwen
  (In blokken van minimaal 2 uur)
    schoonmaken/-houden van veld, tribunes en dug-outs
  (In blokken van minimaal 2 uur)
    schoonmaken/-houden van kantine, kleedkamers en overige ruimten
  (In blokken van minimaal 2 uur)
    overige taken/werkzaamheden ter beoordeling van het Bestuur.
  Leden t/m 17 jaar danwel ouders/verzorgers plegen van onderhoudswerkzaamheden aan terrein en gebouwen
  (In blokken van minimaal 2 uur)
    schoonmaken/-houden van veld, tribunes en dug-outs
  (In blokken van minimaal 2 uur)
    schoonmaken/-houden van kantine, kleedkamers en overige ruimten
  (In blokken van minimaal 2 uur)
    vervullen van clubhuisdiensten: bardienst en/of keukendienst door de ouder/verzorger
  (Maandag t/m vrijdag blok van 4 uur van 19:00 tot 23:00
  Zaterdag en zondag blokken van 4 uur tussen 11:00 en 15:00 of 15:00 - 19:00)
    overige taken/werkzaamheden ter beoordeling van het Bestuur

   

  Het om tourbeurt rijden als vervoer naar uitwedstrijden wordt niet gerekend als dienst.

   

  Spelende leden die vrijgesteld worden van de activiteitsbijdrage zijn:

  • Spelende Leden van 16 jaar en ouder die gedurende het gehele seizoen structureel (minimaal 1x per maand volgens een vast schema) een team coachen en/of trainen.
  • Spelende leden van 16 jaar en ouder die als Teambegeleider bij alle wedstrijden gedurende het gehele seizoen de begeleidings taken voor een team uitvoeren.
  • Een functie in het bestuur en/of in een van de commissies uitvoert.

  Ouders van Jeugdleden t/m 17 jaar zijn vrijgesteld van de activiteitsbijdrage voor hun kinderen t/m 17 jaar, indien:

  • Een ouder gedurende het gehele seizoen structureel (= minimaal 1x per maand volgens een vast schema) een team coacht en/of traint.
  • Een ouder als Teambegeleider bij alle wedstrijden gedurende het gehele seizoen structureel de begeleidings taken voor een team uitvoert.
  • Een functie in het bestuur en/of in een van de commissies uitvoert.