• ALV 2021 op 5 juni

  • Ook dit jaar ontkomen we er niet aan om de Algemene Ledenvergadering later te houden dan in normale jaren. Vorig jaar waren we genoodzaakt door het online karakter om twee keer een ALV te organiseren (een voor de mededelingen en een aparte offline versie voor het stemmen).

    De tweede vergadering, gecombineerd met een barbeque, is ons als bestuur wel erg goed bevallen en dus richten we ons ook op een zelfde opzet. Gezien de huidige stand van zaken hebben we besloten om de datum van zaterdag 5 juni nu aan te wijzen voor deze ALV.

    We hopen dan uiteraard dat het clubhuis dan weer geopend is en dat we dit kunnen en mogen organiseren binnen de dan geldende richtlijnen. Mocht het onverhoopt niet kunnen, dan wordt het een online variant waarin mogelijk ook gestemd kan worden. De regels hieromtrent het online stemmen worden momenteel bekeken en kunnen voor 5 juni versoepeld zijn in verband met de corona crisis.

    Wanneer er meer bekend is laten we dat uiteraard via de site, nieuwsbrief en social media weten!