• ALV 6 mrt, Een nieuwe hamer & Voorzitter

  • Op 6 maart jongstleden vond onze Algemene Ledenvergadering van 2024 plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde onze Materiaalcommissaris, Frank van den Meer, met trots een gloednieuwe handgemaakte voorzittershamer, vervaardigd uit authentieke honkbalhistorie. Deze symbolische hamer werd vervolgens overgedragen aan onze nieuwe voorzitter, Wout Isbouts, door Fon. Gelukkig blijft Fon betrokken bij onze vereniging als bestuurslid Algemene & Facilitaire Zaken.

    Daarnaast namen we afscheid van Roel van Alebeek als bestuurslid Communicatie, en verwelkomden we Lars Wessel als zijn opvolger. Bas van Dijk is herbenoemd als Penningmeester. Voor meer informatie over de besproken onderwerpen tijdens de ALV, zoals de aankomende Led-verlichting, het NK Little League, of andere activiteiten, verwijzen we graag naar de komende nieuwsbrief waarin de notulen zullen worden gedeeld.