• DRINGEND COORDINATOREN GEZOCHT!

  • Door het vertrek van de vorige barcommissie ontstaat er de noodzaak om de barbezetting op een andere manier te gaan regelen. We hebben er al eerder op gewezen, maar alle hulp is welkom! Te beginnen met het aanstellen van een coördinator per team. 

    Voor elk team zoeken we 1 coördinator. Wat is de rol van de coördinator? De coördinator plant de ouders van het betreffende team in op de ingeroosterde dagen waarop de bardienst gedraaid moet worden. De inschatting is dat het om 10 dagdelen per team gedurende het gehele seizoen gaat. Daarnaast geeft de coördinator uitleg over het draaien van de bardiensten aan de ouders. Wat de coördinator moet uitleggen wordt op verschillende manieren uitgelegd. Zo hebben we onder andere voor alle coördinatoren, bestuur en andere geïnteresseerden een uitleg sessie op 2 maart om 1900 uur in het clubhuis gepland. Daarnaast zullen we in maart de ouders ondersteunen door ze “on the job” uitleg te geven tijdens de vriendschappelijke wedstrijden die gepland staan.

    De coaches is wederom gevraagd binnen het team aandacht te willen geven aan deze vraag en met ouders bespreken wie de coördinator rol op zich wil nemen? Wil je je hiervoor opgeven dan kan dat via je coach of eventueel voor 21 februari door een bericht te sturen naar voorzitter@gryphons.nl.