• Gryphons en Jeugdfonds Sport & Cultuur 's-Hertogenbosch

 • Gryphons werkt al een aantal jaren samen met het jeugdfonds Sport & Cultuur 's-Hertogenbosch. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen kennis te laten maken met onze mooie soft- en honkbalsport, ook als dat financieel lastig is.

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ‘s-Hertogenbosch maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig financiële middelen toch mee kunnen doen met sporten, muziek maken, etc., etc.

  Voor die kinderen betaalt het jeugdfonds de contributie/lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Het geld wordt direct aan de desbetreffende sportclub overgemaakt.

  Een aanvrage kun je indienen via een intermediair . Deze intermediairs zijn te vinden bij de lokale wijkteams van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Elke wijk in ’s-Hertogenbosch en Rosmalen heeft haar eigen wijkteam. 

  Adressen, telefoonnummers  en mailadressen zijn de vinden op www.kijkopkoo.nl.

  Je kunt ook contact opnemen met de coördinator van het jeugdfonds sport en cultuur,  Carmen Nijssen 06 15642732  (maandag – dinsdag – donderdag:  9.00 -12.00 u.)