• Input gevraagd! Kom je op 15 januari??

 • Tijdens de bestuursvergadering van 27 november jl. hebben wij gezamenlijk, op basis van de door een deel van onze leden op 25 oktober geleverde input, de volgende doelstellingen en kernwaarden gedefinieerd voor onze toekomstvisie voor de club:

  Doelstellingen:

  HSV Gryphons is een vereniging waar elke speler op zijn of haar niveau uitgedaagd wordt en daarbij een goed gekwalificeerde ondersteuning krijgt.

  HSV Gryphons hanteert een transparante communicatie waardoor betrokkenen weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

  HSV Gryphons blijft zich ontwikkelen en verbeteren.

  HSV Gryphons is een vereniging waar je bij wil horen, mee wil samenwerken en waar je graag naartoe gaat.

  HSV Gryphons is een vereniging die er alles aan doet om de continuïteit van de vereniging te waarborgen.

  Kernwaarden:

  • Respect
  • Waardering
  • Sportiviteit

  Graag nodigen we iedereen die op 25 oktober aanwezig was om op 15 januari weer te komen. Tijdens de bijeenkomst van 15 januari zullen we:

  • Het reeds gelopen voortraject bespreken
  • Feedback & praktische suggestie halen bij de aanwezige in kleine groepje

  Corinne zal ook deze avond voorzitten en in goede banen leiden 

  Om tot een representatief aantal deelnemers te komen tijdens deze bijeenkomst vragen we alle aanwezigen van de bijeenkomst van 25 oktober iemand mee te vragen.

  Alvast een hartelijke dank voor de door jullie geleverde input en bijdrage in dit proces.