• Inspirerend, gezellig, nuttig en leerzaam

  • Door een groot aantal betrokken leden en ouders was er gehoor gegeven aan de oproep om mee te denken over de toekomst van de Gryphons. Het werd daardoor een prettige bijeenkomst, geleid door Corinne van de Griendt namens de KNBSB.

    Na een eerste uitleg over het traject waarbij de KNBSB het bestuur en de club helpt in het opstellen van een plan voor de komende jaren, werd in groepjes nagedacht over de huidige stand van zaken en de gewenste visie voor de toekomst. Dit leverde verrassende inzichten op, maar ook een interessante visie voor de toekomst.

    Het bestuur evalueert samen met Corinne de komende tijd de verschillende visies en uitwerkingen om zo te komen tot een eerste voorstel voor deze visie. Op 15 januari komen we dan weer bij elkaar om dit te bespreken. 

    Belangrijk!

    Kon je er niet bij zijn, dan ben je uiteraard nog van harte welkom op de volgende meeting. Houd hiervoor de website in de gaten