• Nieuwe cursus data voor de AED/EHBO cursus vanaf 1 februari

 • Beste Gryphon, beste kaderlid en beste commissielid ,

  Zoals je weet doet ons bestuur er alles aan om je nog meer geschikt te maken en te houden voor jouw activiteit(en) binnen onze vereniging.
  Een onderdeel daarvan is de cursus “Eerste Hulp, reanimatie en AED”.

  Ons bestuur vindt het vanzelfsprekend dat kaderleden, commissieleden en ook de leden van ons bestuur, beschikken over goede vaardigheden ook op dit vlak.
  Enkelen van jullie hebben deze cursus in 2018 en 2019 bij “Thijssen Opleidingen” met goed succes afgesloten. Daarna deed COVID 19 zijn intrede en zijn er geen cursussen meer geweest. Het is nu de hoogste tijd dat we de cursus weer opstarten.

  De nieuwe cursus-data zijn:

  • 1 februari
  • 2 februari
  • 16 februari
  • 6 maart
  • 7 maart

  De avonden beginnen telkens vanaf 19.30 uur (inloop), 20.00 uur (aanvang) tot 22.30 uur in de bestuurskamer van ons clubhuis. De cursus duurt slechts één avond.

  Wij nodigen je uit om aan deze cursus (kosteloos) deel te nemen. Het kan zijn dat je via je werkgever of anderszins reeds beschikt over een geldig certificaat.

  Ik ontvang graag vóór 26 januari jouw aanmelding met opgave voor welke avond je kiest. Ik ontvang graag ook bericht wanneer je al over een geldig certificaat beschikt.

  Graag via de mail : algemenezaken@gryphons.nl