• Op weg naar een veilig sportklimaat

 • Onlangs heeft ons bestuur de beleidsnotitie “Op weg naar een veilig sportklimaat” goedgekeurd.

  Deze notitie gaat over seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag.

  Hierin staat o.a.  aan welk grensoverschrijdend gedrag er binnen onze vereniging wordt gedacht en de in dit verband gemaakte omgangsregels, gedragsregels én het protocol vertrouwenscontactpersoon  (VCP).

  Deze beleidsnotitie is hier te downloaden.

  Alle leden worden in de gelegenheid gesteld hierover geinformeerd te worden, opmerkingen te maken en vragen hierover te stellen. Het bestuur én de projectgroep is daarvoor op vrijdag 6 maart, tussen 20.00 en 21.00 uur in de bestuurskamer van ons clubhuis aanwezig.

  Indien je van deze gelegenheid gebruik wil maken, verzoeken we je je vóór 2 maart aan te melden via algemenezaken@gryphons.nl.

  In de Algemene Ledenvergadering van 20 maart zal  deze beleidsnotitie (met o.a. de omgangsgregels, gedragsregels en protocol VCP) met onmiddellijke ingang van kracht worden verklaard.