• Als club streeft HSV Gryphons naar een veilig sportklimaat voor al onze leden, kaderleden en bezoekers van het sportcomplex. In het voorjaar van 2020 zijn daarom de richtlijnen voor een veilig sportklimaat op papier gezet.

    Tijdens de online Algemene Jaarvergadering van 8 mei 2020 zijn het traject dat heeft geleid tot het plan en de hoofdlijnen van het plan gepresenteerd aan de leden.

    Via deze link is het plan te downloaden.

    Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het plan kunt u deze stellen aan algemenezaken@gryphons.nl