• Vertrouwenscontactpersoon

  Op dit moment is het bestuur van HSV Gryphons bezig beleid te ontwikkelen op het gebied van seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag. Wij noemen dit project "Op weg naar een veilig sportklimaat".

  Voor dit project is een projectgroep samengesteld, bestaande uit ouders, leden en kaderleden. Ook het bestuur is in deze projectgroep vertegenwoordigd. De projectgroep hanteert bij hun werkzaamheden een "toolkit" van de KNBSB.

  De bevindingen en het daarop te gemaakte beleid zullen op de website worden gepubliceerd

  Op dit momentt zijn voor leden van Gryphons vertrouwenscontactpersonen van de KNBSB bereikbaar. U kunt contact met hen opnemen over persoonlijke dillemma's, vervelende ervaringen of andere afwijkingen van de omgangregels, waarden en normen in onze sporten. Ook kun u bij hen terecht om overtredingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie te melden.

  Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk.

  Wilt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon? Onderstaand de gegevens:

  Naam Telefoonnummer E-mail
  Walter Wallé 0223-631719 walter2@quicknet.nl