• Voorzorgsmaatregelen Corona virus

 • Beste leden van HSV Gryphons,

  Via een aantal leden van onze vereniging hebben we vernomen dat er zorgen zijn rondom de uitbraak en verspreiding van het Corona-virus.

  Temeer omdat er momenteel een coach van onze vereniging, voor zijn werk, in Azie  verblijft en zeer binnenkort weer naar huis terugkeerten van plan is zijn coach- werkzaamheden weer op te pakken.

  Naar aanleiding hiervan heeft Fon van Heesch, bestuurslid Algemene Zaken, contact opgenomen met de GGD en met het RIVM met de vraag hoe wij als vereniging in een dergelijke situatie moeten en kunnen handelen.
  Het antwoord van beide organisaties is (tot op dit moment) dat er in deze situatie geen enkele reden voor bezorgdheid nodig is. Er bestaat geen gevaar voor overdracht cq. besmetting.

  Fon heeft ook contact gehad met de desbetreffende coach en met hem de situatie besproken en hem duidelijk gemaakt dat erbij onze leden bezorgdheid is.
  Hij vertelde mij dat hij uitaard vanwege de situatie ook contact heeft met zijn werkgever (v.v. ) en met het Ministerie van Buitenlandse zaken. Ook volgens hen bestaat er (tot heden) geen enkel gevaar.
  Er is ook met hem gesproken over en gewezen op zijn eigen verantwoordelijkheid in deze.
  Na overleg binnen ons bestuur is besloten dat wanneer de coach terug is, hij zijn werkzaamheden als coach kan en mag verrichten. 

  Van dag tot dag bekijken we de situatie en overleggen we met GGD en RIVM en afhankelijk van de situatie zal ons besluit indien nodig anders kunnen worden.

  We hopen dat alle leden vertrouwen hebben in de manier waarop wij,  als bestuur, en de coach , in kwestie, met deze zaak omgaan.
  Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over onze werkwijze , neem dan gerust contact met ons op: algemenezaken@gryphons.nl