• Vertrouwenscontactpersoon

   Bij Gryphons vinden we het belangrijk dat iedereen met vragen, twijfels, opmerkingen of klachten hier met iemand over kan praten. Conform het beleid 'Een veilig sportklimaat', akkoord bevonden per ALV 8 mei 2020, zijn er drie vertrouwenscontactpersonen actief waarbij u terecht kunt met vertrouwelijke informatie. Dit kan betrekking hebben op Grensoverschrijdend gedrag zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. Bij Gryphons wordt grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd. Meldingen hiervan zullen daarom altijd serieus worden genomen.

   Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen?

   Binnen Gryphons zijn er drie vertrouwenscontactpersonen actief, waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen twee interne en één externe vertrouwenscontactpersoon.

   Intern

  Op dit moment kunt u bij Hanneke Kloosterman en Richard Hijwegen terecht wanneer u een gesprek wilt met een vertrouwenscontactpersoon binnen Gryphons. Beide zijn momenteel actief binnen Gryphons. 

  Mw. Hanneke Kloosterman
  +31611106992
  Vertrouwenscontactpersoon@gryphons.nl

  Hr. Richard Hijwegen
  +31651151559
  Vertrouwenscontactpersoon@gryphons.nl

    Extern

  Vanuit de KNBSB is er ook een vertrouwenscontactpersoon beschikbaar. Heeft u een probleem waar u zelf niet uitkomt en waar u binnen de vereniging met niemand over wil of kan praten? dan kunt u contact opnemen met de externe contactpersoon

  MW. Sonja Noort
  +31614223005
  sonja.noort@knbsb.nl

  Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

  U kunt bij de vertrouwenscontactpersonen terecht als u een ervaring hebt met ongewenst gedrag en u deze ervaring graag met iemand wilt bespreken. We spreken van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag als er sprake is van pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie. De vertrouwenscontactpersoon helpt het bestuur ook mee bij de preventie van grensoverschrijdend gedrag en het stimuleren van een sociaal veilige sportomgeving voor iedereen door te signaleren en te acteren.

  De vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar voor alle leden van de vereniging en haar betrokkenen. Zij zullen u informeren over de bestaande procedures, met u meedenken en mogelijke vervolgstappen met u bespreken. Ook kunt u bij een van hen terecht als u vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging. U kunt contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen via de onderstaande mailadressen of telefoonnummers.

  Vertrouwelijkheid

  De gesprekken met de vertrouwenscontactpersoon zijn vertrouwelijk. Daarmee wordt bedoeld dat de vertrouwenscontactpersoon discreet met uw informatie omgaat en informatie niet zomaar met derden zal delen. Er kunnen situaties ontstaan waarbij een bestuurslid op de hoogte gesteld moet worden. Omdat de vertrouwenscontactpersoon in dienst staat van de vereniging, zal van iedere melding (al dan niet anoniem) een kleine melding gemaakt worden bij het bestuur over de aard van de melding, welke wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving. Dit gebeurt echter nooit zonder jouw medeweten en toestemming. De vertrouwenscontactpersoon zal naar aanleiding van het gesprek geen informatie opslaan. 

  Er is daarnaast geen sprake van beroepsgeheim en dus geheimhoudingsplicht. De vertrouwenscontactpersoon zal nimmer vooraf anonimiteit of geheimhouding kunnen garanderen en zal in uitzonderlijke gevallen informatie delen met het bestuur of andere partijen wanneer de veiligheid van de melder of anderen in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit (zoals vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht).