• Vertrouwenscontactpersoon

  Op weg naar een veilig sportklimaat

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 mei 2020 is het beleid  m.b.t. een veilig sportklimaat, door het bestuur aan de leden van onze vereniging  gepresenteerd en met onmiddellijke ingang van kracht verklaard.

  De gehele nota staat op onze website vermeld.

  Gesprekken met een vertrouwenspersoon zijn altijd vertrouwelijk.

  Wil je U contact opnemen met een (verenigings-) vertrouwenscontactpersoon?  Onderstaand de gegevens:

  Mw. Hanneke Kloosterman     telefoonnummer:  06 1110 6992

  Hr. Richard Hijwegen                telefoonnummer:  06 51151559

  Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de KNBSB:

  Hr. Walter WallĂ©                        telefoonnummer:  06 2398 2568