• Contributie


  Alle leden zijn de contributie per kalenderjaar verschuldigd. De contributie wordt middels automatische incasso in zes gedeelten (1 april, 1 mei, 1 juni, 1 juli, 1 augustus en 1 september) geïnd.

  Indien men in de loop van het seizoen het lidmaatschap beëindigd, wordt dit pas effectief per 31 december van dat jaar en blijft men voor het gehele jaar de volledige contributie verschuldigd.

  Nieuwe aanmeldingen in de periode 1 mei tot 1 oktober betalen een overeenkomstig deel van de geldende contributie.

  Korting bij aanmelding gedurende seizoen (tussen 1 mei en 1 oktober) loopt over een periode van 5 maanden in gelijke bedragen af.

  Ondersteunende leden (Donateurs) betalen hun contributie ineens vóór 1 april.

  Indien een incasso gestorneerd wordt, of indien men anderszins niet aan zijn/haar periodieke betalings- verplichting heeft voldaan, is men vanaf dat moment niet gerechtigd aan wedstrijden en activiteiten van de vereniging deel te nemen tot het moment dat de betalingsachterstand ingelopen is.

  Voor 3 of meer contributie plichtige leden in één gezin op hetzelfde woonadres geldt een korting van 10 % op de contributies indien deze leden gedurende het gehele kalenderjaar lid zijn.

  Contributie per leeftijdsgroep per jaar:

  Spelende leden * 6 t/m 9 jaar € 142,50
    10 t/m 12 jaar € 172,50
    13 t/m 17 jaar € 202,50
    18 jaar en ouder € 272,50
    Recreanten € 127,50
   Niet spelende leden Ondersteunende leden € 82,50

   

  *De peildatum t.b.v. de leeftijden is 31 december van elk jaar.